Reklama natywna

Reklama natywna to „inny” rodzaj reklamy, która stanowi integralną część treści medialnej. Jest maksymalnie dopasowana do stylistyki i standardów danego nośnika. Co najważniejsze niema charakteru inwazyjnego, lecz jest naturalnie wkomponowana w treść. Można ją spotkać w treści artykułów, zdjęciach ilustrujących artykuły, w papierowych książkach, serwisach społecznościowych, w treściach video,  na infografikach, a także poprzez tzw. lokowanie produktu w serialach.

Chętnie opowiemy Ci o tym więcej.